Teken de oproep voor een duurzaam regeerakkoord!

Wereldwinkel Venlo, het Global Goals Platform Venlo
en Fair Venlo gingen je voor. 

Warm aanbevolen, deze oproep om een petitie te tekenen voor een duurzaam regeerakkoord. Een iniatief van de stichting SDG Nederland, die organisaties en individuen informeert, activeert en verbindt rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Wij steunen deze oproep voor een #DuurzaamRegeerakkoord, dat mens, milieu en economie in balans brengt. Teken jij ook op duurzaamregeerakkoord.nl? #SDGs #Agenda2030? Teken hier: https://duurzaamregeerakkoord.nl/

Lees hier de volledige oproep

Daarvoor teken je.

Op 17 maart kozen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar in een beslissende tijd waarin wijzelf en onze planeet onder druk staan, zullen we de impact van die keuze veel langer voelen. 

Daarom moet het komende regeerakkoord er één zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG's - Sustainable Development Goals). 

Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander.

Door het manifest te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid.