Fairtrade week

De Fairtrade week is van 6 t/m 14 mei. Het thema is dit jaar leefbaar loon / leefbaar inkomen. Financiële armoede is gebrek aan geld en dat hebben onze producenten uit opkomende landen. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten uit ontwikkelingslanden een stem en een eerlijker prijs voor hun producten. Koopt u een extra Fairtrade product om mee te helpen? 

Zie de mens
Wij hebben ook oog voor armoede dichtbij en wijzen u daarom graag op de theatervoorstelling “Zie de mens” opgevoerd op 16 mei in ’t Raodhoes Blerick in Venlo. “Zie de mens” wordt gespeeld door mensen die in armoede leven en theatermakers. Voor meer informatie en gratis aanmelden klik hier.

Wat is een Leefbaar Loon?
Een leefbaar inkomen of leefbaar loon is het geld dat producenten of werknemers verdienen om te voorzien in hun basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. Helaas verdienen veel werknemers in ontwikkelingslanden niet genoeg om deze basisbehoeften te kunnen dekken. Dit kan leiden tot uitbuiting, armoede en slechte levensomstandigheden.

Hoeveel is een leefbaar loon?  Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Het vaststellen van een Leefbaar Loon gebeurt in overleg met de betrokken partijen, zoals de vakbonden en producentenorganisaties. Het gaat om een loon dat is afgestemd op de kosten van levensonderhoud in de betreffende regio, en dat voldoende is om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemer en zijn of haar gezin.

Leefbaar loon is een mensenrecht. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 23, lid 3 staat: "Eenieder die arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld."Wat kun jij doen? Door fairtrade producten te kopen, draag jij bij aan het realiseren van een Leefbaar Loon voor producenten en werknemers in ontwikkelingslanden. Je kunt ook anderen bewust maken door te vragen of ze meer weten over de herkomst van producten, bijvoorbeeld bij bedrijven waar je iets koopt. Samen kunnen we bijdragen aan eerlijke handel en een menswaardig bestaan voor iedereen. 

Fairtrade Gemeente Venlo
Fairtrade Gemeenten hebben als missie om de wereld eerlijk te maken met gelijke kansen voor iedereen. Hiervoor is het belangrijk dat we een leefbaar inkomen voor boeren en ambachtlieden in opkomende landen mogelijk maken.

Venlo verkreeg de titel Fairtrade Gemeente in 2012 en droeg die bijna 10 jaar. De Stichting Fair Venlo was met Wereldwinkel Venlo de initiator en wij beijveren ons nu om de titel opnieuw te behalen, zo bij te dragen aan de Global Goals en daarmee aan een eerlijker wereld. Lees hier meer over hoe we met de titel Fairtrade Gemeente bijdragen aan de SDG's, ook Global Goals genoemd.