VieCuri Medisch Centrum en La Providence

Hoe breng je als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld door een markt te organiseren voor je personeel, en daar een plaatsje aan te bieden aan een wereldwinkel.

VieCuri Medisch Centrum in Venlo en La Providence in Grubbenvorst kwamen precies op dát idee. Vol trots kan Wereldwinkel Venlo nu aankondigen: we zijn op beide markten present. 

16 december 2016 is er in Grubbenvorst een besloten markt voor personeel van La Providence, waar we onze niet te versmaden aanbiedingen aan de man (of vrouw) mogen brengen. En die zelfde dag en de dag erna staat er in het ziekenhuis van Venlo (VieCuri) op de besloten markt aldaar een stand van ons. We hopen dat de producten uit plaatsen waar men het zoveel slechter heeft dan hier, gretig aftrek zullen vinden en dat op deze wijze wij kunnen bijdragen aan betere levensomstandigheden.