Geslaagde afsluiting Fair Trade Finest project

Geslaagde afsluiting Fair Trade Finest project

Op 15 mei is het Fair Trade Finest project afgesloten tijdens een event in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Het doel van het project Fairtrade Finest is omzet groei in Europa van Fair Trade Gifts & Living (G&L) producten zowel in mainstream kanalen als in Wereldwinkels. Dit werd mede bereikt door:

1. Export coaching door CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden)
    (van 20 producenten in Nepal, Bangladesh, Indonesia, Ghana &Tanzania)
2. Beschikbaar maken van een Fair Trade labeling systeem in samenwerking met de World
    Fair Trade Organisation (WFTO) voor G&L producten, ofwel Internationaal certificeren
3. Koppelen van vraag en aanbod(LVWW/CBI)

Het World Fair Trade Organisation Guarantee System(WFTO GS) is voorwaarde om Fairtrade Gifts & Living producten te mogen leveren aan leden van de LVWW. Er is anders geen controle van de importeur en geen toezicht op de omstandigheden bij producenten.

Van Nederlandse importeurs die WFTO GS gecertificeerd zijn, kregen degenen die aanwezig waren bij afsluiting van de bijeenkomst een certificaat en een WFTO GS signing uitgereikt om namens Fair Trade Finest waardering uit te spreken voor de inspanning die hiervoor geleverd is.  De aanwezige WFTO GS leden waren Fair Forward, Sarana, Simbolica Fair Trade, Sari Fair Fashion, Tahoua Import en Amandla. Zoals importeur Daan van Vught van Amandla zei: het is een kroon op ons werk”.

In totaal waren er 77 bezoekers waarvan 48 Wereldwinkeliers, 18 vertegenwoordigers van importeurs en medewerkers van het CBI en het landelijk bureau en  bestuur van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW).