Fairtrade week eind oktober

Van 27 oktober tot 4 november is het fairtrade gemeenten met veel aandacht voor fairtrade in de landelijke social media en aanbiedingen in supermarkten. Meer hierover in onze nieuwsbrief november.

Het thema van de Fairtrade Week staat in teken van Women Empowering.

Het thema, Women Empowering, is belangrijk voor de Fairtrade Week omdat ongelijkheid een grote belemmering is voor de menselijke ontwikkeling, zo ook in de fairtrade wereld. Fairtrade wil ongelijke machtsrelaties doorbreken zodat er meer gendergelijkheid komt en vrouwen meer macht krijgen. Dit willen ze bereiken door het vrouwelijke humane, sociale, financiële en fysieke kapitaal te versterken.

Steeds vaker worden initiatieven voor een betere wereld gekoppeld aan de bijdragen die zij leveren aan het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelings doelen van de Verenigde Naties voor 2030. Voor de wereldwinkels zijn dat met fairtade doel 8 Fatsoenlijk werk en een gezonde economie en doel 12 verantwoorde consumptie en productie. Women enpowerment past goed bij de doelen 5 en 10.