Crisis in de koffiesector

Onderzoek van ICO (International Coffee Organization) laat zien dat de prijsschommelingen in de koffiemarkt en toenemende productiekosten voor boeren tot gevolg hebben dat de teelt van koffie gemiddeld genomen steeds minder winstgevend wordt. (Bron: ‘Assessing the economic sustainability of coffee growing’, ICO - Sept. 2016)

In de recent door Max Havelaar(MH) uitgebrachte flyer 'Crisis in de koffiesector' leest u dat het Max Havelaar Keurmerk het enige keurmerk is dat keiharde financiële eisen stelt m.b.t. de betaling aan de koffiecoöperatie.