Jubilea en vernieuwing

In 2009 werden de eerste twee Fairtrade Gemeente titels verleend aan de Goes en Groningen door de toenmalige jury onder leiding van Jan Pronk. 10 jaar later dragen 88 gemeenten de titel. Venlo behaalde de titel in 2012. Wereldwinkel Venlo en Fair Venlo staan mee aan de basis van de campagne in Venlo.

Klik hier voor een terugblik en informatie over het eindejaars/jubileumfeest waar bijna 100 fairtraders uit het land hebben geluisterd naar inspirerende sprekers, heel veel tips en ideeën met elkaar uitwisselden, netwerkten en heel erg genoten!

Vernieuwing in het nieuwe decennium

Het nieuwe decennium wordt zowel bij de fairtrade gemeente, de wereldwinkels als bij Werelwinkel Venlo en Fair Venlo gestart met veel energie en elan om fairtrade, duurzaamheid en de global goals verder te brengen.

In november 2019 startte een nieuw platform voor Wereldwinkels:
Wereldwinkel.nu, klik hier voor het persbericht.

In Utrecht start een unieke ontmoetingsplek waar duurzame en sociale handel, horeca en initiatieven samenkomen. Newws Utrecht wordt de eerste fysieke plek waar van alles gebeurt om de consument te inspireren en te verleiden mee te doen met het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs) ofwel Global Goals. Klik hier voor het aankondigingsbulletin.

Fair Venlo en Wereldwinkel Venlo gaan zich verder inspannen om met gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoek en onderwijs een Global Goals Platform Venlo te ontwikkelen. Shirley Peters, derde jaars studente van Fontys Venlo zal hen daarbij de eerste helft van 2020 behulpzaam zijn. Klik hier voor de aanmeldflyer voor het platform.