Wereldwinkel op Global Goals Platform Venlo

Wereldwinkel Venlo heeft zich aangemeld als partner op een nieuw platform. FAIR Venlo is dit platform gestart, en het platform draagt de naam Global Goals Platform Venlo.

Het platform wil de krachten van verschillende organisaties, bedrijven en instanties bundelen, en als netwerkorganisatie werken voor iedereen (burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ondernemers, organisaties van of rond de overheid, organisaties in het onderwijs) die zich wil inzetten om de door de Verenigde Naties geformuleerde Global Goals te verwezenlijken.

Natuurlijk doen wij hieraan mee, de global goals zitten al zolang wij bestaan in ons DNA! Met onze activiteiten dragen we soms wel bij aan 10 van de 17 global goals. Met name natuurlijk aan eerlijke handel en het verdwijnen van armoede.

Meedoen aan het Global Goals Platform Venlo geeft ons een uitgelezen kans om in contact te blijven met andere organisaties die de wereld, net als wij, een beetje mooier proberen te maken, en bij tijd en wijle daar krachten mee te bundelen om zaken van de grond te krijgen.

Hier staat de pagina waar wij ons op het platform presenteren:

https://globalgoalsplatformvenlo.nl/wereldwinkel-venlo-2/