17-10 Wereld Armoede Dag

17 oktober is de Wereld Armoede Dag, 
de werelddag van verzet tegen extreme armoede. Niet zonder reden, want zelfs in Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen in financiële armoede. Ook gaan velen gebukt onder vormen van geestelijke armoede. Venlo organiseert een week lang activiteiten rondom de internationale dag. 

Dit jaar vindt de aftrap plaats op: 

Zondag 16 oktober a.s. van 11.00 -14.00 uur St. 't Groenewold / Begijnengang 17, Venlo. 

Komt dat dus zien! Want plaatselijke groepen en initiatieven focussen met laagdrempelige activiteiten op dit thema. Denk daarbij aan soep koken en uitdelen door het Leger des Heils, de huiskamer van ’t Groenewold is speciaal open, de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo geeft adviezen op een extra spreekuur, er zijn hapjes die door café Stek worden aangeboden, o.l.v. Bindkracht Venlo kan een armoedespel worden gespeeld en er volop gelegenheid tot dialoog met elkaar als het gaat om de kloof tussen arm en rijk.

De Wereldwinkel richt zich in haar dagelijkse activiteiten op verminderen van armoede in ontwikkelingslanden en draagt samen met FAIR Venlo  aan de aftrap graag een steentje bij met een infostand.

 

Terugkijken naar de editie van 2021 kan met ons fotoverslag (pdf).

Vanaf maandag 17/10 gaat het dan verder met activiteiten rondom armoede, schulden en geld.

  • Dinsdag 18/10 organiseert de gemeente Venlo de theatervoostelling Self Sjöldj.
  • Woensdag 19/10 staat het vrijwilligersplatform centraal in relatie tot werkgevers.
  • Donderdag 20/10 zullen kinderen centraal staan.
  • Vrijdag 21/10 tenslotte zal over energie, stijgende prijzen en budgetbeheer gaan.

Burgerkracht-de Pijler brengt sinds jaren organisaties die strijden om Armoede te bestrijden en verzachten bij elkaar in de Limburgse Armoede Beweging. In deze beweging wordt informatie en kennis gedeeld en vindt er onderlinge inspiratie plaats.

Dit jaar is gekozen om tijdens deze dag (week) aandacht te vragen voor de kloof tussen zij die in Armoede leven en de burger, bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals. Met de activiteiten in het kader van de Wereld Armoede Dag deze kloof hopen ze te verkleinen. Lees hier het volledige persbericht van de Beweging.