Jaarverslag 2013 Wereldwinkel Venlo

Door het online publiceren van het jaarverslag delen wij graag de ontwikkelingen binnen onze organisatie met je op onze website onder 'Over onze winkel'.

Alle wetenswaardigheden zijn in het jaarverslag per maand gerangschikt. Het was een jaar vol externe activiteiten en interne ontwikkelingen ten behoeve van de professionalisering. Dat alles dankzij de inbreng van onze 40 vrijwilligers, die ook dit jaar weer voor je klaar staan.

.