Ontmoeting Wereldwinkel branche

Wereldwinkel Venlo is actief betrokken bij het wereldwinkel platform Wereldwinkel.Nu, dat in november 2020 de campagne 'Koopeenbeterewereld' lanceerde.  We doen dit graag om van elkaar te leren en nog meer impact te bereiken voor onze producenten. 

 

Op 23 november 2021 nemen een vijftal  bestuursleden en vrijwilligers van Wereldwinkel Venlo deel aan een online ontmoetingsbijeenkomst van het platform. De bijeenkomst wordt begeleid door Peter Henk Steenhuis, moderator, auteur en journalist van Trouw en bestaat uit twee delen.
 

 

 

Interessante thema’s

Om 13.00 gaan we in gesprek met vier initiatiefnemers over de volgende thema's. Prijsvraag Wereldwinkelen is...?, workshop Koffie drinken met SDG’s, Fairtrade - Quiz “Uur van de waarheid” en de masterclass”Fair of Fake: verantwoord inkopen kan je leren”. 

 

Ontmoetend vernieuwen

Om 14.00 uur ontmoeten we Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Zij gaat als nieuwe ambassadeur/adviseur van Wereldwinkel.nu onder begeleiding van Henk in dialoog met vertegenwoordigers van winkels die nieuwe wegen zijn ingeslagen of willen inslaan.